Historiaa 

Iisalmen koillispuolella sijaitseva Sonkajärvi on yksi Iisalmen emäseurakunnasta erotetuista seurakunnista.

Rukoushuonekunta kuului Iisalmen emäseurakuntaan, mutta sillä oli rukoushuoneen lisäksi omat kirkonkirjat ja oma hautausmaa. Rukoushuoneena palveli Sonkakankaalle viereiseltä Hynylän tilalta siirretty hirsipirtti.

Rukoushuoneen vieressä oli tuulimyllystä rakennettu kellotapuli, ja siinä Varkauden Tehtaalta hankittu kirkonkello, jossa luki: Rutakko seurakunnan 1856. Kirkon rakentamista suunniteltiin jo tuolloin.

Keisarillisen senaatin päätöksellä määrättiin vuonna 1897 Rutakon rukoushuoneseurakunnasta ja sen lähellä olevista kylistä muodostettavaksi itsenäinen Sonkajärven kirkkoherrakunta.

Kirkon rakentaminen lähti vireille vuonna 1905. Rakennustoimikunta pyysi arkkitehti Josef Stenbäckiä tekemään kirkon piirustukset ja hän suostui siihen. Stenbäckiltä oli juuri valmistunut useita kivikirkkoja Sonkajärven naapuruuteen Vuolijoelle ja Varpaisjärvelle.

Kirkon vihkimisen toimitti Kuopion hiippakunnan piispa J. R. Koskimies 6.11.1910.

Kirkko tuli täyteen ääriään myöten harrasta kuulijakuntaa eivätkä kaikki sisälle mahtuneetkaan.

Juhlamielellä oltiin ja piispan puhe jäi monien mieleen ja Sonkajärven seurakunta oli saanut uuden kirkon.

Kirkkoa on sittemmin korjattu useampaan otteeseen. Ensimmäinen suurempi sisäkorjaus tehtiin vuonna 1949, jolloin kirkko sähköistettiin ja sisäväritys muutettiin kauttaaltaan harmaaksi. Kirkon sisäseinien alaosan kalkkimaalaus uusittiin vuonna 1960 ja kokonaan vuonna 1984 virheellisesti lateksimaalilla. Vuosina 2001-2 suoritetussa laajamittaisessa peruskorjauksessa kirkon sisätilat peruskorjattiin ja värit palautettiin alkuperäisiksi. Arkkitehti Hannu Puurunen Lapinlahdelta suunnitteli kirkon korjauksen.

Korjauksessa poistettiin kosteuden aiheuttamat vauriot ja pyrittiin ennaltaehkäisemään uusien vaurioiden syntyminen. Kirkkosalin seinät ja katto maalattiin kalkkimaalilla ja puurakenteet öljymaalilla. Kirkkosali pyrittiin palauttamaan alkuperäiseen, Stenbäckin suunnittelemaan asuunsa. Käytäviin ja kuorialueelle asennettiin Stenbäckin yleisesti käyttämä diagonaalinen laatoitus. Vanhat kyntteliköt palautettiin alkuperäisille paikoilleen kuorialueelle. Myös valaistus uusittiin. Kirkon uuden äänentoistojärjestelmän rakensi Deivox Iisalmesta.

Ulkoasun muutokset ovat olleet vähäisempiä. Niistä näkyvin on ollut jo alusta asti katemateriaalina olleen peltikaton maalaaminen mustaksi 1970-luvun lopulla. Samoin kirkon pihalle rakennettiin leveä portaikko vuonna 1980 Rutakontien leventämisen yhteydessä. Vuonna 2001 katto kunnostettiin ja maalattiin uudelleen, ulkoseinien saumaukset uusittiin ja kirkon ympäristö salaojitettiin. Myös piha-alue kunnostettiin ja sankarihautojen läheisyyteen rakennettiin alue muualle haudattujen muistolle.

Piispa Wille Riekkinen vihki kirkon uudelleen käyttöön pyhäinpäivänä 2.11.2002.

Sonkajärven kirkko sisältä, alttari ja saarnastuoli.