Koulutyö 

Koulutyö on toimintaa, jonka on mahdollista mennä seurakuntansa keskelle niin, että kynnys tulla mukaan muuhun seurakunnan toimintaan madaltuu. Perinteisten päivänavauksien, koulujumalanpalvelusten ja tuntivierailujen lisäksi tarvitaan kuitenkin koulun kanssa tehtävän yhteistyön laaja-alaistamista. Koulut ja seurakunta tarkistavat syksypalaverissa opetussuunnitelman sisällön ja yhteiset toimintakauden yhteiset suunnitelmat. Seurakuntien koulutyö on työtä tulevaisuuden puolesta. Tulevaisuuden kirkko on läsnäolon kirkko – myös koulussa.

Toimintatapoja Sonkajärvellä

  • koulujumalanpalvelukset
  • päivänavaukset eri kouluasteilla
  • tuntivierailut eri luokkasteet
  • koulun muut hartaushetket ja juhlat
  • kriisityö yhteistyössä
  • verkostoyhteistyö oppilashuollossa
  • teemapäivät (päihde- ja nuorisopäivä, seiskapäivä)