Uutiset 

Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokoustiedote 9.11.2021

Kaupungin siluetti.

Talousarvio vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2024

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan seurakunnilta saadut lausunnot ja päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–alkuperäisessä muodossa. Varpaisjärven seurakuntaneuvoston esittämää 50 000 euron suunnittelurahaa uuteen seurakuntataloon ei lisätty talousarvioon. Päätöstä nykyisen seurakuntatalon tulevaisuudesta ei ole tehty ja seurakunnan tarvitsemien tilojen kokonaisarviointi ja sekä suunnittelu on vasta aloitettu. Lisätietoa talousarviosta vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2024 12.10.2021 julkaistu uutinen (Siirryt linkistä ylasavonseurakunnat.fi –sivustoon)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Yhteinen kirkkoneuvosto tutustui Hirsikankaan leirikeskukseen – päätöksiä peruskorjauksesta tehdään myöhemmin

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tehdä korjaushankkeesta päätöksen sitten, kun on valmistunut esitys mahdollisuudesta leirien pitämiseen muualla kuin seurakuntayhtymän omissa leirikeskuksissa. Hankesuunnitelma annetaan tässä vaiheessa yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi. Kokouksessa käsiteltiin seurakuntaneuvostojen antamia lausuntoja Hirsikankaan korjaushankkeesta ja tutustuttiin leirikeskukseen paikan päällä. Korjaushankkeen toteutuksen kustannusarvio on noin 880 000 euroa. Leirikeskus on Ylä-Savon seurakuntayhtymän ainut ympärivuotisesti käytettävä leirikeskus.

Varpaisjärven seurakunnalle ollaan myöntämässä 31 200 euron lisämääräraha kuluvalle vuodelle

Varpaisjärven seurakunta tulee ylittämään omat määrärahansa tämän vuoden osalta. Ylitys johtuu henkilöstömenojen kasvusta, koska seurakunta on joutunut palkkaamaan henkilöstöä pitkien virkavapauksien ajalle. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntää muutoksena vuoden 2021 talousarvioon yhteensä 31 200 euron suuruisen määrärahan Varpaisjärven seurakunnan sijaisten palkkaukseen.

Pielaveden Kirkon ja Lehtolammin hautausmaalla hautaoikeuden menetyksiä hoidon laiminlyönnin vuoksi

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti julistaa hautaoikeuksia menetetyksi Pielaveden Kirkon ja Lehtolammin hautausmaalla haudan hoidon laiminlyönnin vuoksi yhteensä lähes 300 haudalle. Päätöstä on edeltänyt ajalla 19.5.2020–19.5.2021 vuoden kestänyt kuulutusmenettely. Tuona aikana 93 haudan omaiset ovat lupautuneet kunnostamaan ja hoitamaan haudan.

Hautaoikeiden menettäneillä haudoilla olevat muistomerkit, rakennelmat tai muut esineet siirtyvät seurakunnalle ilman vastiketta, jos hautapaikan haltija ei ole kuuden kuukauden kuluttua hautaoikeuden päättymisestä vienyt niitä pois. Koska haudoille tiedotukset ajoittuvat kesäkaudelle 2022, niin kivet poistettaneen vasta aikaisintaan marraskuulla 2022.

Hautaoikeuden menetyksestä julkaistaan vielä kuulutus Pielavesi-Keitele lehdessä, Pielaveden seurakunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla.

Pielaveden ja Keiteleen seurakunnan virkoja lakkautetaan ja Nilakan seurakunnan virkoja perustetaan

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntayhtymissä virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää perustaa seuraavat virat 1.1.2022 lukien Nilakan seurakuntaan: kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa, kanttorin virka ja kaksi diakoniatyöntekijän virkaa.

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on jo päättänyt Nilakan seurakunnan kirkkoherran ja kappalaisen virkojen perustamisesta ja palvelussuhteen ehdoista.

Pielaveden ja Keiteleen seurakunnat yhdistyvät 1.1.2021 Nilakan seurakunnaksi. Kirkkolain mukaan molempien seurakuntien virat tulee lakkauttaa ja tarvittavat virat ja työsuhteet perustaa uuteen 1.1.2021 aloittavaan Nilakan seurakuntaan. Muutoksista ei seuraa irtisanomisia tai uusien työntekijöiden palkkaamista. Nykyiset työntekijät siirtyvät uusiin virkoihin ja työsuhteisiin Nilakan seurakuntaan.

Henkilöstövalintoja ja palvelusihteerin viran avaaminen haettavaksi

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi vakinaiseen palvelusihteerin virkaan 1.3.2022 alkaen Maarit Holapan ja varalle Sari Saarelaisen. Siivoustyönohjaajan tehtävään valittiin Maarit Rönkkö. Hautauspalveluihin avattiin palvelusihteerin virka haettavaksi ajalla 29.11.–19.12.2021.

Aloite yhteiselle kirkkovaltuustolle Varpaisjärven seurakunnan tilakysymyksiin liittyen

Eläkeliiton Varpaisjärven yhdistyksen 29.9.2021 alulle laittamassa vetoomuksessa allekirjoittaneet vetoavat Ylä-Savon yhteiseen kirkkovaltuustoon ja Kuopion tuomiokapituliin, että nämä seurakuntayhtymän ja Kuopion hiippakunnan ylimpinä päättävinä eliminä keskeyttäisivät välittömästi meneillään olevan suunnittelutyön, joka tähtää Varpaisjärven kirkon muuttamiseen nk. monitoimikirkoksi.

Vetoomuksessa ehdotetaan, että tuohon suunnittelutarkoitukseen varattu määräraha käytetään sen sijaan joko uuden seurakuntatalon rakentamisen suunnitteluun tai nykyisen seurakuntatalon muutos- ja korjaustöiden suunnitteluun.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se merkitsee Varpaisjärven Eläkeliiton aloitteen tietoonsa saatetuksi. Kirkkotyöryhmän työskentely on kesken ja työryhmän tehtäväksi on annettu Varpaisjärven tila-asioiden kokonaisvaltainen käsittely. Yhteinen kirkkoneuvosto tutustuu kirkon tilaluonnokseen kokouksessaan 30.11.2021 ja seurakuntayhtymässä tila-asioista järjestetään valtuustoseminaari 26.1.2022.

Tietoa kirkkotilan muutossuunnitelmista ja seurakuntatalon tulevaisuudesta

Päätöksiä Varpaisjärven kirkon kirkkotilan muutoksista tai seurakuntatalon tulevaisuudesta ei ole vielä tehty. Kirkkotilan muutossuunnitelmien sisällöstä viestitään seurakuntalaisille marraskuun loppupuolella. Varpaisjärven seurakuntaneuvostolle esitellään kirkkotilan muutossuunnitelmia 29.11.2021 pidettävässä kokouksessa ja yhteiselle kirkkoneuvostolle 30.11.2021 pidettävässä kokouksessa. Näissä kokouksissa ei vielä päätetä siitä, toteutetaanko kirkkotilaan suunnitelmien mukaisia muutoksia.

Ennen päätöksiä kirkkotilan muutossuunnitelmista tarvitaan vielä tietoa kustannuksista, päätös mahdollisesta kirkkohallituksen rakennusavustuksesta ja museoviraston sekä kirkkohallituksen hyväksyntä muutoksille. Päätöksiin tulee vaikuttamaan myös seurakunnan toimintaan tarvittavien tilatarpeiden kokonaisuus, jonka selvittäminen on annettu kirkkotilatyöryhmälle.

Yhteisen kirkkoneuvoston 9.11. kokouksen pöytäkirja (pdf) (Siirryt linkistä Ylä-Savon seurakuntayhtymän sivuille)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätietoja: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 733 5211, katariina.bergbacka@evl.f

10.11.2021 10.03