Uutislistaukseen

Kaupungin siluetti.

Yhteisen kirkkoneuvoston esityslista 7.9.2021 kokoukseen

31.8.2021 12.36

Efroll Oy:tä ehdotetaan haudankaivu- ja peittotöiden tekijäksi Iisalmessa

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kuusi yritystä. Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten osalta parhaan pisteytysluvun saanut tarjous. Pisteytykseen vaikuttavat 60 % hinta, 20 % aikaisempi työkokemus haudankaivussa, 10 % referenssit ja 10 % kalusto. Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että se hankkii Iisalmen haudankaivu ja –peittotyöt Efroll Oy:ltä ajalla 1.10.2021–31.12.2023. Sopimus sisältää kaksi optiovuotta.

Yhteinen kirkkoneuvosto päättänee jatkossakin seurakuntien ja seurakuntayhtymän virkojen täyttämisestä

Täyttölupamenettely tuli käyttöön v. 2017 taloustyöryhmän työskentelyn yhtenä toimenpiteenä, jolla tarkoituksena oli mahdollistaa harkinta eläkkeellejäänti- ja erotilanteissa. Erityisesti seurakuntatyössä haluttiin mahdollistaa se, että pitkällä tähtäyksellä selvitetään henkilökunnan määrää ottaen huomioon myös naapuriseurakuntien tarpeet. Täyttölupakäytännön jatkamista perustellaan myös sillä, että se tuo yhteisvastuullisuutta virkojen ja toimien täyttämiseen. Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään täyttölupamenettelyn jatkamista.

Tulevassa kokouksessa täyttölupaa ollaan hakemassa useampaan tehtävään

Täyttölupaa haetaan palvelusihteerin viralle Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisteriin, Kiinteistötyöntekijän toimelle Iisalmen hautausmaalla, Iisalmen seurakunnan seurakuntapastorin viralle, vastaavan Lähetyskirpun työntekijälle ja lähetyssihteerin viralle.

Varpaisjärven kirkon kirkkotilan muutoksien suunnitteluun nimetään työryhmä

Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että se nimeää suunnittelun työryhmään kirkkoherra Timo Vainikaisen, kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkön, hallintojohtaja Katariina Bergbacka ja yhden yhteisen kirkkoneuvoston edustajan. Tarkoituksena on, että kirkkotilaan pyritään luomaan kokoontumistilaa penkkirivejä vähentämällä.  Muutossuunnitelmista tullaan tarvitsemaan myös Museoviraston lausunto ja kirkkohallituksen vahvistamispäätös. Vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelmassa on 40 000 euron suuruinen määräraha Varpaisjärven kirkon kirkkotilan muutosten suunnittelua varten. Tilan suunnittelijaksi on valittu SAFA arkkitehti Arto Mattila.

7.9. kokouksen esityslista

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esitylista 7.9.2021 kokoukseen (Linkistä avautuu pdf -tiedosto Ylä-Savon seurakuntayhtymän sivuilta)Linkki avautuu uudessa välilehdessä