Uutiset 

Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäätöksiä 18.5.2021

Kaupungin siluetti.

Tilinpäätökset

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätökset ja myönsi vastuuvapauden tilintarkastuskertomuksen perusteella tilivelvollisille tilikaudelta 2020. Päätös koski Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston sekä Keiteleen seurakunnan ja Keiteleen hautainhoitorahaston tilinpäätöksiä.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös oli 196 292 euroa ylijäämäinen. Hyvää tulosta selittää koronapandemian vuoksi käyttämättä jääneiden toiminnan määrärahojen osuus, 60 000 euroa ennakoitua suuremmat puunmyyntituotot ja 52 000 euroa ennakoitua suurempi kirkollisverojen kertymä. Keiteleen seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus käsiteltiin erikseen, koska seurakunta on ollut Ylä-Savon seurakuntayhtymän jäsen vasta vuoden 2021 alusta lukien. Keiteleen seurakunnan tilinpäätös oli 54 290 alijäämäinen Ylä-Savon seurakuntayhtymän hautaushoitorahaston tilinpäätös oli 7 169 euroa ylijäämäinen ja Keiteleen seurakunnassa 955 euroa ylijäämäinen.

Seurakuntayhtymän ja seurakuntien strategian hyväksyminen vuosille 2021–2026

Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja seurakuntien uusi strategia " Yhdessä – rohkeasti – kristittyinä" vuosille 2021-2026 hyväksyttiin. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhdessä laatimaan strategiaan syntyi työskentelyn kuluessa kuusi pääkohtaa; Olemme läsnä yläsavolaisten arjessa, Kasvamme yhdessä kristittyinä, Olemme samassa veneessä, Kannamme ja jaamme vastuuta, Teemme tilaa uusille avauksille, Uskomme tulevaisuuteen. Strategiatyöskentelyä johti työyhteisökonsultti Jukka Helin.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi myös uudet pelisäännöt yhteishengen kehittämiseksi vaalimiseksi. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteiset syntyivät strategiaprosessin yhteydessä.

Yhteisen kirkkovaltuuston 18.5.2021 kokouksen pöytäkirja (Linkistä avautuu pdf -tiedosta Ylä-Savon seurakuntayhtymän sivuilta)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

27.5.2021 11.32