Uutiset 

Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäätöksiä 4.5.2021

Kaupungin siluetti.

Seurakuntayhtymän ja seurakuntien uusi strategia antaa suuntaan ulos ja eteenpäin

Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja seurakuntien uusi strategia " Yhdessä – rohkeasti – kristittyinä" vuosille 2021-2026 on valmistunut. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhdessä laatimaan strategiaan syntyi työskentelyn kuluessa kuusi pääkohtaa; Olemme läsnä yläsavolaisten arjessa, Kasvamme yhdessä kristittyinä, Olemme samassa veneessä, Kannamme ja jaamme vastuuta, Teemme tilaa uusille avauksille, Uskomme tulevaisuuteen. Strategiatyöskentelyä johti työyhteisökonsultti Jukka Helin.

”Strategia suuntautuu vahvasti ulospäin ja eteenpäin. Seurakunta haluaa omasta, kristillisestä lähtökohdastaan tehdä avointa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja olla aidosti läsnä ylä-savolaisten arjessa. Strategia prosessi eteni ilahduttavan hyvässä hengessä, vauhdilla ja poikkeuksellisen yksimielisesti. Se, että jokainen sai lausua mielipiteensä kyselyissä, loi hyvän pohjan yhteisen suunnan löytymiselle. Lähes kaikki, niin työntekijät kuin henkilöstö ovat ilmaisseet halunsa sitoutua strategiaan,” kertoo Jukka Helin.

Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteiset pelisäännöt yhteishengen kehittämiseksi ja vaalimiseksi syntyivät strategiaprosessin yhteydessä. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti illan kokouksessa esittää uuden strategian ja pelisääntöjen hyväksymistä yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi työntekijöitä ja avasi haettavaksi kiinteistötyöntekijän toimen Iisalmeen

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi taloussihteerin virkaan Outi-Anastasia Purasen ja varalle Satu Mehtosen. Iisalmeen valittiin seurakuntamestarin virkaan Veli-Tapani Lappalainen ja varalle Keijo Karasti.

Iisalmeen avautuu kiinteistötyöntekijän toimi haettavaksi 2.-22.8.2021. Haastattelutyöryhmään valittiin seurakuntapuutarhuri Hannu Huttunen, palvelupäällikkö Riitta Kaasinen, hallintojohtaja Katariina Bergbacka ja yhteisen kirkkoneuvoston edustajana Jaakko Jääskeläinen.

Iisalmen hautausmaiden haudankaivu ja peitto ulkoistetaan

Haudankaivu ja –peitto kilpailutetaan ja ulkoistetaan 1.10.2021 alkaen Iisalmessa. Iisalmen hautausmailla haudankaivu ja –peitto on suoritettu tähän saakka omana työnä. Keväästä 2020 alkaen palvelupäällikkö on määräaikaisilla sopimuksilla ulkoistanut haudankaivun. Seurakuntayhtymän kaikilla muilla hautausmailla ulkoistaminen on tapahtunut jo aiemmin.

Ulkoistamisesta huolimatta osa-aikaisen työntekijän lisäksi tarvitaan kokoaikainen työntekijä täyttämättä olevaan työsuhteeseen. Ulkoistamisesta huolimatta seurakuntayhtymän hoidettavaksi jää edelleenkin mm. hautojen paikkamääritykset, sulatukset, alueiden yleiskunnossapito (yht. 20 ha) sekä koneiden huolto.

Vuonna 2020 arkkuhautauksia Iisalmessa 192 kpl x 500 e (arvioitu hinta ulkoistettuna) = 96 000 euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöhemmin urakoitsijan valinnasta tarjouskilpailun jälkeen.

Seurakuntayhtymän päätöksenteko ottaa digiloikkia koronavuoden jälkeen

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöä ja yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestystä esitetään muutettavan niin, että se mahdollistaa jatkossa sähköisten kokousten pitämisen. Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) oli tullut voimaan 15.3.2021 (Kirkkohallituksen yleiskirje 9/2021). Asiasta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myös ottaa käyttöön Domus asianhallintaohjelman Ylä-Savon seurakuntayhtymässä ja seurakunnissa. Domus asianhallintaohjelmiston avulla voidaan hoitaa mm. yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvostojen esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset. Tähän asti nämä on hoidettu ilman erillistä sovellusta. Ohjelmiston käyttöönoton myötä aloitetaan myös päätöksentekoon liittyvän arkistomateriaalin digitointi. Domus otetaan käyttöön syksyn 2021 kuluessa.

Yhteisen kirkkoneuvoston 4.5. kokouksen pöytäkirja (pdf -tiedosto Ylä-Savon seurakuntayhtymän sivuilla)

5.5.2021 12.39