Uutiset 

Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston ja valtuuston asialista 23.3. kokoukseen

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee mm. tilinpäätöstä ja kiinteistöjen myyntiä. Yhteisen kirkkovaltuuston asialistalla on mm. ohjesäännön muuttaminen, tontin ja määräalan myynti ja kokousaikataulu keväälle.

Kaupungin figuuri.

Tiedotteet

Ylä-Savon seurakuntayhtymän tulos jäi lähes 200 000 euroa plussalle

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee seurakuntayhtymän ja Keiteleen seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätöstä 23.3.2021 kokouksessa.

Seurakuntayhtymän hyvää tulosta selittää koronapandemian vuoksi käyttämättä jääneiden toiminnan määrärahojen osuus, 60 000 euroa ennakoitua suuremmat puunmyyntituotot ja 52 000 euroa ennakoitua suurempi kirkollisverojen kertymä. Viime vuoden odottamattoman hyvästä tuloksesta huolimatta vuodelle 2021 ennakoidaan talousarviossa jo peräti 249 000 alijäämää.

Talousarviossa 2020 käyttötalouden ulkoiseen toimintakatteeseen oli varattu 5 964 000 euroa, joka alitettiin 312 000 eurolla (5%). Vuoteen 2019 verrattuna toimintakate vähentyi peräti 6,2 % (396 770 euroa).

Seurakuntayhtymän kirkollisverotilitykset 2020 olivat yhteensä 6 589 900 euroa, jossa vähennystä oli lopulta vain 1,1 % (72 614 euroa) vuoteen 2019 verrattuna. Kirkollisverotilitysten kertymän arvio on vaihdellut vuoden aikana merkittävästi. Keväällä 2020 koronapandemian alettua kirkkohallitus arvioi kirkollisverotilitysten vähenevän pahimmillaan jopa 10 %. Syksyllä oli nähtävissä, että se tulee olemaan huomattavasti pienempi mutta 1,1 % vähentyminen oli siitä huolimatta yllätys.

Vuoden 2021 talousarviossa ennakoidun 249 000 euron alijäämän syyksi arvioidaan verotulojen heikkoa kehitystä ja koronapandemian aiheuttamaa epävarmuutta yleiseen taloustilanteeseen. Keiteleen seurakunnan kirkollisveroprosentin laskeminen 1,95 prosentista seurakuntayhtymän 1,65 prosenttiin aiheuttaa laskennallisesti 60 000 euron vähentymisen kirkollisverokertymään vuodelle 2021.

Ylä-Savon seurakuntayhtymään vuoden 2021 alusta liittyneen Keiteleen seurakunnan tilinpäätös oli vuoden 2020 osalta 54 290 euroa alijäämäinen.

Seurakuntayhtymä harkitsee useamman kiinteistön myymistä

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee tulevassa kokouksessaan 23.3.2021 useamman kiinteistön myyntiä. Vuonna 2016 vahvistetun kiinteistöstrategian mukaan seurakuntayhtymän on tarkoitus luopua mm. seuraavista kiinteistöistä; Sonkajärven kanttorila, Pielaveden kanttorila, Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskus ja Päiviönkatu 28:ssa sijaitseva kerhotila Iisalmessa. Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että kyseiset kohteet laitetaan myyntiin ja kaupataan julkisessa huutokaupassa Huutokaupat.com:in kautta.

Asialistat ja esityslistat ja esityslistat 23.3.2021 kokoukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen asialista 23.3.2021

 • Määräalan myynti Keiteleellä
 • Rippikoulumaksu vuodelle 2022
 • Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2020 Lue erillinen tiedote tästä
 • Ylä-Savon seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2020
 • Emmi ja August Teräksisen rahaston tilinpäätös vuodelta 2020
 • Keiteleen seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2020
 • Keiteleen seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2020
 • Viestintäsihteerin valitseminen
 • Taloussihteerin valitseminen
 • Kiinteistöjen antaminen Huutokaupat.com:in myyntiin
 • Kirkkohallituksen avustuksen hakeminen Keiteleen ja Pielaveden seurakuntien liitokseen
 • Jatkoajan hakeminen Pähee –hankkeelle

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen asialiasta 23.3.2021

 • Pielaveden kirkon hautausmaan ja Lehtolammin hautausmaan käyttösuunnitelman hyväksyminen ja Lehtolammin hautausmaakaavan täydentäminen
 • Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen
 • Tontin myynti yksityishenkilöille
 • Määräalan myynti yksityishenkilölle Keiteleellä

YKV ja YKN esityslistat löydät täältä (Siirryt linkistä Ylä-Savon seurakuntayhtymän sivuille)

16.3.2021 13.26