Uutiset 

Uutislistaukseen

Kirkoissa mahdollistetaan suurempi osallistujamäärä sektorimallin avulla

Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakunnat siirtyvät piispan ohjeen mukaiseen sektorimalliin, joka mahdollistaa suuremmalle joukolle mahdollisuuden osallistua jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin.  

Sonkajärven kirkon sisätila. Alttari, alttaritaulu sekä saarnastuoli.

Hiippakunnan joissakin seurakunnissa on saatettu siirtyä sektorimalliin jo aiemmin. Meillä sektoreiden käyttöön ottaminen ajoittuu hetkeen, jolloin monissa osissa maatamme rajoituksia tiukennetaan ja jopa sulkutilasta puhutaan. Ylä-Savon seurakuntayhtymän alue on ollut pääosin rauhallista perustason aluetta koko ajan. Tätä kirjoittaessa tautitilanne Pohjois-Savossa on rauhallisin koko maata ajatellen. Siirtymällä sektoreiden käyttöön pyrimme säilyttämään tämän tilanteen ja samalla mahdollistamaan hengellisen elämän hoitoa tässä poikkeuksellisessa ajassa.” – kommentoi lääninrovasti, Pielaveden seurakunnan kirkkoherra Arto Penttinen sektorimallin käyttöönottoa.  

Sektorimallissa suuret kirkkotilat jaetaan erillisiin osastoihin, 20 hengen sektoreihin. Mallissa keskeistä on se, ettei eri sektoreiden välille synny kanssakäymistä, ne ovat etäällä toisistaan ja niihin kuljetaan oman sisäänkäynnin kautta. Ehtoollista jaetaan mallissa sektoreittain, siten ettei fyysisiä kontakteja synny. Kirkoissa noudatetaan maskeihin, 2 metrin turvaväleihin ja käsihygieniaan annettuja ohjeita ja niiden noudattamisessa ohjataan tulijoita.   

Iisalmen Kustaa Aadolfin kirkossa ja Lapinlahden kirkossa otetaan käyttöön kolme sektoria, joka mahdollistaa 60 henkilön osallistujamäärän. Kaikissa muissa Ylä-Savon seurakuntayhtymän alueen pääkirkoissa otetaan käyttöön kahden sektorin malli, joka mahdollistaa 40 henkilön osallistumisen. Mikäli alueen koronapandemian tilanne heikkenee, osallistujamäärää rajataan Itä-Suomen aluehallintoviraston ja Kuopion hiippakunnan piispan Jari Jolkkosen antamien ohjeiden mukaan.  

Perhejuhlissa ja muistotilaisuuksissa tulee noudattaa alueella voimassaolevaa kokoontumisrajoitusta 

Sektorimalli on käytössä ainoastaan kirkoissa vietettävissä jumalapalveluksissa, kasteissa, vihkimisissä, konfirmaatioissa ja hautajaisissa. Kirkollisten toimitusten jälkeen vietettävät perhejuhlat ja muistotilaisuudet ovat yksityistilaisuuksia, joissa tulee noudattaa voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta.  

Piispa Jari Jolkkonen on laatinut seurakunnille ohjeen Rajoitusmääräysten ja ehtoollisen vieton yhteensovittamisesta korona-pandemiassa 

Laatiessaan ohjetta rajoitusmääräysten ja ehtoollisen vieton yhteensovittamisesta koronapandemiassa, piispa on tehnyt yhteistyötä Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiantuntijoiden kanssa. Seurakunnat ovat noudattaneet kokoontumisrajoituksia vapaaehtoisesti, vaikka sitä ei kokoontumislaissa edellytetä. Piispan laatimassa ohjeessa sovelletaan aluehallintoviraston antamia rajoituspäätöksiä.  

Seurakunnille on annettu ohjeessa mahdollisuus valita heille sopivin malli huolehtia ehtoollisen jakamisesta ja messun vietosta. Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakunnat ovat päättäneet ottaa ns. sektorimallin käyttöön, koska se parhaiten mahdollistaa myös muiden jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osallistujamäärän maltillisen lisäämisen kirkkotiloissa.  

Epidemian pitkittyessä on vahvistunut huoli myös ihmisten henkisestä ja hengellisestä jaksamisesta 

Pitkittyneen koronapandemian aikana jumalanpalveluksiin on voitu ottaa kirkkoon vain harvalukuinen joukko ihmisiä. Elämänkulussa merkityksellisiä hetkiä kuten kasteita, konfirmaatioita, häitä ja hautajaisia on jouduttu viettämään jo pitkään vain aivan lähimpien omaisien kesken. Ehtoollista ei ole voitu jakaa kaikille sitä kaipaaville. Pitkittynyt koronapandemia on nostanut esiin sen kysymyksen, miten hengelliselle elämälle keskeinen ehtoollinen voidaan toteuttaa, miten kirkollisia toimituksia voitaisiin järjestää niin, että useampi omainen voisi osallistua.   

Sanan palvelun ja kokoontumisrajoitusten yhteensovittaminen ei ole yksinkertaista. Kuinka toimia niin, että yhtä aikaa suojellaan ihmisten kehoa kulkutaudilta ja ihmisten mieltä yksinäisyydeltä ja epätoivolta? Kuinka edistetään sekä ruumiin että mielen hyvinvointia? Yhä enemmän on noussut esille kysymys, kuinka pandemian pitkittyessä voidaan viettää messua ja tarjota mahdollisuus osallistua ehtoolliselle tiukkojen rajoitusten aikana. 

Epidemian pitkittyessä on vahvistunut huoli myös ihmisten henkisestä ja hengellisestä jaksamisesta. Hengellinen elämä vahvistaa kriisinsietokykyä. Seurakuntien lakisääteisenä tehtävänä on varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeavissa oloissa sekä tarjota henkistä huoltoa kriisitilanteissa (KL 25:15 a §).” 

– kirjoittaa piispa Jari Jolkkonen seurakunnille lähettämänsä ohjeen yhteydessä. 

Lisätietoja 

  • Sonkajärven seurakunta, vt. kirkkoherra Anne Pulkka, 0440 711 235, anne.pulkka@evl.fi 

1.3.2021 11.12