Uutislistaukseen

Vuoden 2019 kirkollisverotilitykset ja valtionrahoitus

15.1.2020 16.21

Kirkollisverotilitysten arvioitua suuremmasta kertymästä huolimatta tilinpäätös on alijäämäinen.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän kirkollisverotilitykset vuodelta 2019 olivat yhteensä 6 589 870 euroa, missä muutosta vuoteen 2018 on +2,4 % ja 157 314 euroa. Talousarvioon verrattuna ylitys oli noin 75 000 euroa. Ylityksestä huolimatta tilinpäätöksestä muodostuu alijäämäinen. Vuosi 2019 oli verotilitysten seurannan osalta todella haastava useiden verotilityksiin vaikuttaneiden muutosten vuoksi. Kirkollisverotilityksien kehitys näytti pitkään reilusti negatiiviselta ja seurakuntayhtymänkin tilanne vielä marraskuun lopussa oli -7,8 %.

Seurantaan vaikutti mm. verokorttiuudistus, jossa luovuttiin palkkakausikohtaisista tulorajoista sekä vuoden alusta käyttöön otetun kansallisen tulorekisterin ennakonpidätystietojen ilmoitusongelmat.

Koko kirkon kirkollisverotilitysten muutos vuodesta 2018 oli +1,8 %. Huomionarvoista on, että Valtionvarainministeriön joulukuussa tekemässä koko vuotta 2019 koskevassa jako-osuuksien tarkistuksessa kirkon osuus ei tavanomaisesta poiketen laskenut, vaan säilyi ennallaan ollen 2,89 %.

Seurakuntien yhteisövero-osuuden vuodesta 2016 korvannutta valtionrahoitusta saimme vuonna 2019 yhteensä 762 384 euroa, mikä oli 25 928 euroa vähemmän kuin 2018. Valtionrahoitus tilitetään kuntien asukasluvun perusteella, joten vähennys johtuu osaltaan seurakuntayhtymän alueen kuntien asukaslukujen negatiivisesta muutoksesta vuosien 2017 ja 2018 välillä. Lisäksi vähentymiseen vaikutti se, että kirkkohallitus muutti valtiorahoituksen jakotapaa vuodelle 2019 ja osa seurakunnille jaettavasta osuudesta siirrettiin kulttuurihistoriallisten rakennusten rakennusavustuksiin.