Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston päätöksiä 11.12.2019

12.12.2019 09.08

Kirkkovaltuuston asialistalla oli Iisalmen seurakunnan pappisviran muutos, hautapaikkamaksut vuodelle 2020, luottamushenkilön vaihdos ja talousasiaa. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli metsäsuunnitelmaa, virantäyttölupia ja rakennusavustushakemuksia Pielaveden ja Sukevan kirkkoihin liittyen. 

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 11.12.2019

Iisalmen seurakuntaan avautuu mahdollisesti seurakuntapastorin virka 

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Iisalmen seurakuntaneuvoston tekemän esityksen muuttaa 1. kappalaisen virka seurakuntapastorin viraksi. Muutoksen pitää saada vielä Kuopion tuomiokapitulin hyväksyntä ja sen jälkeen virka voidaan avata haettavaksi. 

Hautapaikkamaksut nousevat vuodelle 2020 kolme prosenttia tietyin poikkeuksin

Hautapaikkamaksuihin tehdään 2020 vuodelle 3 % yleiskorotus, mutta korotus ei koske hautaoikeuden jatkamismaksua, eikä yhtymän alueella asuneen tuhka-alueen hautapaikan maksua. 

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Ari Isopoussun tilalle nousee Lilja Kellberg

Ari Isopoussu on hakenut eroa yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta pois muuttamisen vuoksi. Kirkkovaltuusto myönsi Isopoussulle eron ja hänen tilalleen nousee luottamushenkilöksi samalta ehdokaslistalla seuraavana oleva Lilja Kellberg. 

Talousarvio vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022 hyväksyttiin

Talousarvion 2020 tuloslaskelma osoittaa käyttötalouden säästöistä huolimatta 113.802 euron alijäämää. Talousarvioehdotuksessa käyttötalousosan nettomenot ovat vuodelle 2020 kokonaisuudessaan 6.244.419 euroa. Talousraami ylittyy 1,8 % (108.130 eurolla) ja tuloslaskelma osoittaa säästöistä huolimatta 113.802 euron alijäämää. Vuotta 2021 koskevien laskemien mukaan 1,7 % prosentin käyttötaloussäästöillä alijäämä pienentyisi 13.999 euroon. Suurin yksittäinen tekijä alijäämälle vuoden 2020 osalta on puun myyntituottojen arvioitu väheneminen 75.000 eurolla. Seurakuntayhtymän pääluokista yleishallinto ja kiinteistötoimi ylittivät talousraamin yhteensä 96.132 eurolla. Seurakunnat pysyivät Iisalmea ja Pielavettä lukuun ottamatta raamissaan, ylitystä syntyi raamiin nähden yhteensä 11.961 euroa. Investointiosan nettomeno vuonna 2020 on 452.700 euroa. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022. 

Pöytäkirja

Lisätietoja: Lisätietoja: Katariina Bergbacka, p. 044- 7335 211 ja sähköposti katariina.bergbacka@evl.fi

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 11.12.2019

Metsää kaadetaan kolmen miljoonan euron edestä kymmenen vuoden kuluessa

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän uuden metsäsuunnitelman hyväksymistä vuosille 2020―2029. Hakkuita tehdään seuraavan 10 vuoden aikana suunnitelman mukaisesti noin 3 100 000 euron edestä ja hoitotöitä noin 550 000 eurolla. Ylä-Savon seurakuntayhtymän metsien kokonaispinta-ala on 3 012 hehtaaria, josta varsinaista metsämaata n. 2 719 ha.


Useita avoimina olleita virkoja täytetään alkuvuodesta 

Ylä-Savon seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikön virka sai täyttöluvan. Viranhaku tapahtuu ajalla 7.1.―31.1.2020. Virka tuli avoimeksi aiemman kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutisen irtisanouduttua virasta marraskuun lopussa. Iisalmen seurakunnan lähetyssihteerin virka on ollut täyttämättä kesästä lähtien. Yhteisen kirkkoneuvoston myöntämän virantäyttöluvan myötä virka avautuu haettavaksi ajalla 7.1.―24.1.2020. Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi täyttöluvan myös Iisalmen seurakunnan diakonian viralle, jota on hoidettu sijaisjärjestelyillä vuoden alusta lähtien. 

Pielaveden ja Sukevan kirkoille haetaan rakennusavustusta kirkkohallitukselta 

140 -vuotiasta Pielaveden kirkkoa korjataan vuosien 2020 ja 2022 aikana suunnitelman mukaan yhteensä 386 880 eurolla. Ensivuonna kunnostetaan kirkon peltikatto, uusitaan sadevesiviemärijärjestelmä ja asennetaan lumiesteet katolle. Vuoden 2022 aikana on tarkoitus tehdä kirkon julkisivun huoltomaalaus ja kunnostukset. Sukevan kirkkoa ja kellotapulia kunnostetaan yhteensä 65.000 eurolla käsittäen mm. julkisivun kunnostusta ja sisä-wc:n. Aiempi rakenneavustushakemus Sukevan kiinteistöjen osalta sai kielteisen päätöksen kirkkohallitukselta puutteellisten asiakirjojen vuoksi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hakea Pielaveden ja Sukevan kohteille rakennusavustusta kirkkohallitukselta täysimääräisesti. Kirkkohallitus myöntää rakennusavustusta enintään 80 prosentille laskennallisista kustannuksista. 

Pöytäkirja

Lisätietoja: Katariina Bergbacka, p. 044- 7335 211 ja sähköposti katariina.bergbacka@evl.fi