Uutiset 

Uutislistaukseen

Hauta- ja rekisteripalvelut keskitetään Iisalmeen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän jäsenseurakuntien Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakuntatoimistojen palvelut keskitetään Iisalmeen. Seurakuntien yhteinen palvelutoimisto ja keskusrekisteri aloittaa toimintansa 1.3.2016.


Keskitettäviä palveluja ovat mm. häihin ja kasteeseen liittyvät varaukset, hautaukseen liittyvät käytännön järjestelyt (mm. hautapaikat ja siunausvaraukset) sekä jäsenrekisteripalvelut (avioliiton esteiden tutkinta, virkatodistukset, sukuselvitykset ja -tutkimukset). Henkilökohtaista palvelua saa jatkossa Iisalmesta kaikkina arkipäivinä klo 9-15. Palveluja on mahdollista saada myös puhelimitse palvelunumeroista, paikkakunnasta riippumatta. Lapinlahdella, Pielavedellä, Sonkajärvellä ja Varpaisjärvellä ei ole maaliskuusta lähtien enää avoinna varsinaisia seurakuntatoimistoja, mutta muut palvelut jatkavat normaalisti ja seurakunnan työntekijät ovat entiseen tapaan tavoitettavissa.    

Virkoja yhdistetään eläköitymisiä hyödyntäen

Iisalmen Ilvolankadulle sijoitettavassa yksikössä työskentelee yhteensä seitsemän työntekijää ja yksikön vetäjä. Muutoksesta ei aiheudu irtisanomisia, vaan henkilökunnan eläköitymisiä hyödynnetään. Yksikön vetäjänä toimii palvelupäällikkö nimikkeellä toimiva Eine Parviainen. Uutta virkaa ei perusteta, vaan hautaustoimenpäällikön ja rekisteripäällikön tehtävät yhdistetään.

”Yksikön suunnittelutyö on jo alkanut ja tämän päätöksen myötä voimme jatkaa toimintojen suunnittelua ja henkilökunnan kouluttamista uuteen toimintamalliin. Paljon on työtä vielä tehtävänä, mutta suunnittelutyö on jo hyvässä vauhdissa ja sitä tehdään yhdessä työntekijöiden kanssa”, kertoo Eine Parviainen Ylä-Savon seurakuntayhtymästä.

Seurakuntasihteerit ovat osa yksikköä ja jatkossa kaksi henkilöä pystyy hoitamaan viiden seurakunnan seurakuntasihteerin tehtävät. Taustalla on selvitys, jonka mukaan kaikilla paikkakunnilla ei ole tarvetta täysipäiväisen seurakuntasihteerin tehtävälle, hauta- ja rekisteripalveluiden keskittämisen jälkeen, ja työtehtäviä on mahdollista yhdistää niiden samankaltaisuuden vuoksi.

Vuodesta 2011 lähtien seurakuntayhtymän henkilöstössä on tapahtunut eläköitymisiä viisi kappaletta ja virkoja ei ole täytetty, vaan tehtävät on jaettu uudelleen. Vuosien 2016–2018 aikana eläkkeelle jää vielä neljä henkilöä ja edelleen virat jätetään täyttämättä, kun tehtävät organisoidaan uudelleen.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvo päätti seurakuntien hauta- ja rekisteripalveluiden keskittämisestä maanantaina 23.11. Uuden yksikön nimestä äänestettiin. Kirkkolain mukaan nimessä tulee esiintyä sana keskusrekisteri. Yksikön virallinen nimi on Ylä-Savon seurakuntayhtymän palvelutoimisto ja keskusrekisteri. Kokouksen pöytäkirja on luettavissa 24.11. alkaen osoitteesta www.ylasavonseurakunnat.fi/paatoksenteko

Lisätietoja, Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hautaustoimen päällikkö Eine Parviainen, 040 528 3140, eine.parviainen@evl.fi

23.11.2015 19.34