Uutiset 

Uutislistaukseen

Tuomiokapituli päätti ottaa vuoden aikalisän Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran viran täyttämisessä

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli päätti 15.8. kokouksessaan olla julistamatta haettavaksi Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran virkaa yhden vuoden ajaksi 15.8.2019–14.8.2020.
Sonkajärvii srk uutinen kuva verkko_26_THUMB.png

Päätös on tehty kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2 momentin perusteella. Sen mukaan tuomiokapituli voi erityisestä syystä päättää jättää  kirkkoherran viran täyttämättä yhden vuoden määräajaksi. Seurakuntayhtymässä on Veto 3 –hanke, jossa tarkastellaan seurakuntarakennetta. Hanke voi johtaa rakenteellisiin muutoksiin Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa. Hankkeessa selvitetään mahdollisuutta muodostaa Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista yksi seurakunta. Konkreettista päätöstä asiasta ei kuitenkaan toistaiseksi ole tehty. 

Kirkkoherran viranhaku raukesi useamman hakukierroksen jälkeen alkukesästä

Sonkajärven seurakunnan nykyisen kirkkoherran Helena Nykäsen viranhoitomääräys päättyy 31.8.2019. Hänelle on suunniteltu annettavaksi viranhoitomääräys Sonkajärven vt. kirkkoherraksi ajalle 1.9-30.9.2019. Nykäsen sijaisuus oli tarkoitus käsitellä tuomiokapitulin istunnossa 15.8.2019, mutta asioiden paljouden vuoksi asia otetaan käsittelyyn 12.9.2019 istunnossa. 

Lisätietoja:  

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli: notaari Janne Bovellan, p. 044 7050 604, janne.h.bovellan@evl.fi 

Sonkajärven seurakunta: kirkkoherra Helena Nykänen, p. 0440 711 235, helena.nykanen@evl.fi  

Ylä-Savon seurakuntayhtymä: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, p. 044 7335211, katariina.bergbacka@evl.fi ja Arto Penttinen, p. 0400 914006, arto.penttinen@evl.fi 

 

23.8.2019 14.07