Uutiset 

Uutislistaukseen

Tavoitteena talous tasapainoon vuonna 2021

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 23.5.2019 päättämään mm. vuoden 2020 talouarvioraamista ja puukaupoista.

Sonkajärvii srk uutinen kuva verkko_23_THUMB.png

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi seurakuntayhtymän vuosien 2020–2022 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja talousarvioraamin vuodelle 2020. Arvio tilikausien tuloksista on vuodelle 2019 alijäämäinen noin 102.000 euroa, 2020 alijäämäinen 6.812 euroa ja lievästi ylijäämäinen vuosina 2021–2022.

Säästötoimenpiteillä tuloksia

Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on koko toiminta-ajan ollut haastava. Positiivisena asiana voi kuitenkin todeta, että vaikka tilikaudet ovat pääosin olleet alijäämäisiä, on käyttötalouden toimintakatetta (=nettomenoja) saatu säästötoimien ansiosta pienennettyä vuodesta 2011 vuoteen 2018 yhteensä 11,2 % ja noin 790.000 euroa.

Talousarvioraami vuodelle 2020 laadittiin taloustyöryhmän asettamien tavoitteiden mukaisesti sillä periaatteella, että talous olisi tilinpäätöksessä 2020 tasapainossa. Kokonaisuudessaan raami on yhteensä 2,0 prosenttia ja 153.041 euroa pienempi kuin talousarvio 2019. Suunnitelmavuoden 2021 osalta säästötavoitetta on edelleen 0,5 prosenttia ja vuoden 2022 luvut ovat saman suuruiset kuin 2021. Suunnitelmavuosien osalta luvut eivät ole tässä vaiheessa sitovia.

Yleinen taloustilanne kääntyi kasvuun vuoden 2016 lopulla, mutta ansiotuloihin perustuvissa kirkollisverotilityksissä kasvun vaikutusta ei ole havaittu. Laskennan perusteena olevan palkkasumman kasvaessa ennakoitiin ja ennakoidaan edelleen kirkollisverojen kasvavan 1,0 % vuonna 2019 mutta toistaiseksi (4/2019) ollaan vielä tilanteessa -4,3 %. Raamin tuloslaskelmaosiossa olevat kirkollisveroarviot vuosille 2020 – 2022 perustuvat soveltuvin osin Kuntaliiton laatimaan Iisalmen kaupungin veroennustekehikkoon. Kaupungin kunnallisveroarviosta joudutaan vähentämään srk-yhtymän arvioissa noin 3 % (tilinpäätöksissä vaihteluväli ollut 1-4 %), koska seurakuntatalouden verotulopohja on suppeampi. Arviot kirkollisverotilitysten kehityksestä ovat vuonna 2020 -0,5 % ja 2021 sekä 2022 0,0 %.

Keiteleen liittyminen seurakuntayhtymään etenee

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että seurakuntaneuvostojen lausuntojen perusteella seurakuntayhtymän perussääntöä muutetaan 1.1.2021 lukien niin, että siihen liitetään Keiteleen seurakunta ja Keiteleen seurakunta liittyy Ylä-Savon seurakuntayhtymään. Lopullinen päätös asiasta tehdään yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 11.6.2019.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti tehdä puukauppoja Lapinlahdella ja Pielavedellä, joiden arvo on yhteensä 216 435 euroa.

Pöytäkirja löytyy verkosta: yhteinen kirkkoneuvosto

Lisätietoja,

Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi

24.5.2019 12.58