Uutiset

Helena Nykänen jatkaa kirkkoherrana toukokuun loppuun

1.3.2019 10.13

Sonkajärvii srk uutinen kuva verkko_11_THUMB.png

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on 28.2.2019 antanut kirkkoherra Helena Nykäselle viranhoitomääräyksen Sonkajärven seurakunnan avoinna olevan kirkkoherran viran hoitamiseen ajalle 1.3.–31.5.2019.

Nykänen hoitaa virkaa uuden kirkkoherran valintaan saakka.

Lisätietoja, vs. notaari Janne Bovellan, 044 7050 604, janne.h.bovellan@evl.fi

« Uutislistaukseen