Uutiset 

Uutislistaukseen

Sonkajärven seurakunnassa rauhalliset vaalit


Sonkajärven seurakunnan vaalit olivat hieman viime kertaa rauhallisemmat. Uurnilla kävi yhteensä 467 ihmistä, joten äänestysprosentti oli 16,3 (19,7). Äänestysprosentti laski hieman viime vaaleihin verrattuna. Ennakkoon kävi äänestämässä 11,1 (12,8) prosenttia äänioikeutetuista.
Lukkari logo vaali violetti_sonkajarvi_1_THUMB.png

Nuoria äänestäjiä kävi uurnilla vähän. 16- ja 17-vuotiaiden äänestysprosentti oli 9,5 (16,7) ja se laski reilusti viime vaaleihin verrattuna. Äänioikeutettuja nuoria eli 16- ja 17-vuotiaita oli näissä vaaleissa yhteensä 2,9 prosenttia eli 84 kpl seurakunnan kaikista äänioikeutetuista. 

Sonkajärvellä yhteisessä kirkkovaltuustossa on naisenemmistö, kun naisia on kolme viidestä valtuutetusta. Naisenemmistö on seuraavat neljä vuotta myös seurakuntaneuvostossa, kun naisia on seitsemän kymmenestä luottamushenkilöstä.

Sonkajärven seurakunnassa seurakuntaneuvostoon valittiin 10 henkilöä ja Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon 5 henkilöä. Uusia luottamushenkilöitä kirkkovaltuustossa on yhteensä kolme ja seurakuntaneuvostossa neljä. Äänioikeutettuja vaaleissa oli yhteensä 2 841(3 168).

Vaalien ääniharavat ja valitut

Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvoston vaalissa eniten ääniä sai Aila Siilin-Huttunen, joka sai yhteensä 62 ääntä. Seuraavina ääniharavoina toimivat Eino Luukkonen 49 äänellä ja Riitta Tommila 44 äänellä. Yhteisen kirkkovaltuuston vaalissa eniten ääniä saivat Aila Siilin-Huttunen (78 ääntä) ja Eila Kurtelius (46 ääntä).

Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvostoon valittiin seuraavat henkilöt. Äänimäärä kerrottu suluissa. Jos valittu henkilö on uusi luottamushenkilö, niin äänimäärän edessä on U-kirjain.

 • Siilin-Huttunen, Aila 62
 • Luukkonen, Eino 49
 • Tommila, Riitta U 44
 • Savolainen, Riitta 28
 • Kurtelius, Eila 33
 • Kantola, Tuomo U 25
 • Pirkkalainen, Tarja U 19
 • Karjalainen, Hannele 28
 • Tauriainen, Esa 18
 • Tuovinen, Merja U 17

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon valittiin seuraavat henkilöt. Äänimäärä kerrottu suluissa. Jos valittu henkilö on uusi luottamushenkilö, niin äänimäärän edessä on U-kirjain.

 • Aila Siilin-Huttunen 78
 • Eila Kurtelius 46
 • Kari Partanen U 31
 • Tarja Pirkkalainen U 41
 • Tuomo Kantola U 32

Ylä-Savon seurakuntayhtymän kaikkien seurakuntien vaalitulokset on katsottavissa verkosta osoitteesta www.seurakuntavaalit.fi.

Lisätietoja seurakuntavaaleista antaa kirkkoherra Helena Nykänen, 0440 711 235 helena.nykanen@evl.fi

18.11.2018 22.55