Uutiset 

Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäätöksiä 19.9.

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui tiistaina 19.9. käsittelemään mm. vuoden 2018 veroprosenttia.


Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 1,65 %. Veroprosentti on sama kuin vuonna 2017 eli siihen ei ehdoteta korotuksia.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää lisäksi yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa hautapaikoista perittävät maksut vuodelle 2018. Hautapaikkamaksuihin esitetään vuodelle 2018 yleiskorotusta 3 % muihin maksuihin, paitsi hautaoikeuden jatkamismaksuun, jossa korotus 0,50 € ja tuhka-alueen hautapaikka, seurakuntayhtymän alueella asuva, korotus 1,00 €.

Seurakuntayhtymässä on ollut avoimena Pielaveden seurakuntaan sijoittuva seurakuntamestarin virka. Hakijoita oli yhteensä 14, joista haastateltiin yhteensä 6. Seurakuntamestarin virkaan valittiin haastattelujen jälkeen Raili Räihä ja varalle Seija Toivanen.

Seurakuntayhtymä ja sen seurakunnat ovat saaneet Kirkon oman ympäristödiplomin vuonna 2012. Ympäristödiplomi tulee kuitenkin uusia tietyin väliajoin. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti käynnistää hankkeen uusinnan, koska ympäristö ja sen hyvinvointi on asia, josta meidän kaikkien tulee yhdessä huolehtia.

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hakea rahoitusta Iisaaren kehittämiseen. Rahoitusta haetaan Ylä-Savon Veturi ry:ltä saaren kehittämiseksi ekologiseksi kohteeksi, jonka toiminnassa hyödynnetään mm. aurinkoenergiaa, kierrätystä, kompostikäymälöitä ja lajittelua.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tehdä myös puukauppoja, joiden hakkuiden yhteisarvo on yhteensä 192.294 euroa.

Pöytäkirja löytyy verkosta täältä.

Lisätietoja,
Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi 

20.9.2017 07.43