Uutiset 

Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäätöksiä

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui tiistaina 22.8. käsittelemään mm. seurakuntien virkoihin liittyviä asioita.


Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Lapinlahden seurakunnan toisen nuorisotyönohjaajan virka lakkautetaan tämän vuoden lopussa ja vuoden 2018 alusta alkaen Lapinlahden seurakunta ostaa Varpaisjärven seurakunnalta 50 % Varpaisjärven seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta myöhemmin laadittavan ko. seurakuntien yhteistyösopimuksen mukaisesti ja Varpaisjärven seurakunnan nykyinen osa-aikainen (50 %) nuorisotyönohjaajan virka muutetaan kokoaikaiseksi 1.1.2018 lukien. Kirkkolain mukaan nuorisotyönohjaajan virka ei voi olla seurakuntien yhteinen, vaan käytännössä viran on oltava toisen seurakunnan virka ja toinen ostaa toiselta palveluita.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto myönsi luvan Lapinlahden seurakunnan toisen diakonian viran täyttöön vakinaisesti vuoden 2018 alusta alkaen. Lapinlahden seurakunnassa on suunniteltu, että kappalaisen virka jätetään täyttämättä nykyisen viranhaltijan eläköityessä. Tällä hetkellä virka on 65 % osa-aikainen osa-aikaeläkkeen takia. Lisäksi on suunniteltu, että vastaavan lastenohjaajan työsuhde täytetään osa-aikaisesti työntekijän eläköityessä. Yleisen seurakuntatyön, nuorisotyön ja lapsityön virkoihin kohdistuvien leikkausten myötä näiden tehtäväalueiden töitä on joiltakin osin siirrettävä diakoniatyöntekijöille. Myös vanhusten määrän kasvu lisää varsinaisen diakoniatyön tarvetta.

Edelleen yhteinen kirkkoneuvosto päätti jatkaa Iisalmen seurakunnan haudankaivua omana työnä. Lisäksi seurakuntayhtymän hautatoimelle myönnettiin oikeus täyttää vuoden alusta eläkkeelle jääneen kiinteistötyöntekijän toimi.

Pöytäkirja löytyy verkosta täältä.

Lisätietoja,
Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi 

23.8.2017 08.20