Uutiset 

Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymä tähtää talouden tasapainottamiseen

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle talouden tasapainottamisohjelmaa. Ohjelmassa on ehdotettu lyhyen ja pitkän aikavälin tasapainottamistoimia. Toimet ovat tarpeen, sillä seurakuntayhtymän talousarvio vuodelle 2017 on noin 486 000 euroa alijäämäinen. Lisäksi toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksen luvut vuosille 2018 ja 2019 osoittavat yli 400 000 euron alijäämää. 

 

Vuoden 2017 talousarvio on -486.227 euroa alijäämäinen, vaikka vuodelle 2016 vasta korotettiin veroprosenttia 1,5:stä nykyiseen 1,65 prosenttiin. Talousarvion valmisteluvaiheessa karsittiin varsin paljon kiinteistötoimen korjaushankkeita ja niitä siirrettiin myös tuleville vuosille. Vuoden 2017 talousarviossa käyttötalousosan nettomenojen loppusumma (=ulkoinen toimintakate) on 6.691.861 euroa, joten se ylittää talousarvioraamin 113.263 eurolla (1,7 %). Toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksessä olevat luvut suunnitelmavuosille osoittavat vuonna 2018 alijäämää -463.168 euroa ja vuonna 2019 edelleen -417.168 euroa.

Taloudellinen tilanne on edelleen kohtuullinen, sillä aiempien tilinpäätösten ylijäämillä voidaan kattaa kertyviä alijäämiä. Talous on kuitenkin saatava tasapainotettua, ennen kuin kertyneet ylijäämät on käytetty.

Seurakuntayhtymässä on toiminnan aikana vähennetty henkilöstöä suunnitelmallisesti. Myös hautaustoimen menoissa on saatu huomattavia säästöjä. Tulorahoitus ei kuitenkaan ole riittänyt investointeihin, vaan ne on toteutettu aiemmin kertyneellä käyttöpääomalla. Lainarahoitusta ei ole otettu. Poistot vastaavat vuosina 2014–2018 investointien omahankintamenoja. Kiinteistötoimen osuus toimintakatteesta on ollut vuosittain 3–4 prosenttiyksikköä enemmän kuin seurakunnissa keskimäärin. Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärä on laskenut lähes 7 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen 2015 ja suunta on edelleen laskeva.

Tasapainottamisohjelmassa ehdotettuja tervehdyttämistoimia

Talouden tasapainottamisohjelmassa lyhyen aikavälin talouden tasapainottamistoimet kohdistuisivat vuosille 2018 ja 2019. Toimenpiteiksi on esitetty mm. henkilöstömenojen, toimintamäärärahojen ja kiinteistötoimen menojen vähentämistä. Lisäksi esitetään erityistyömuodoista, hava-järjestelmästä ja luottamushenkilöpalkkioista luopumista. Hautapaikkamaksuja ja muita maksuja olisi myös mahdollista tarkistaa.

Pitkän aikavälin talouden tervehdyttämistoimet on suunniteltu vuosille 2018–2021. Seurakuntayhtymän seurakuntiin olisi mahdollista perustaa yhteisiä virkoja tai seurakuntaliitoksia. Tasapainottamisohjelmassa ehdotetaan myös, että kiinteistöistä laaditaan pitkän aikavälin kiinteistö- ja energiasuunnitelma ja kiinteistöjen myyntiä jatketaan. Mikäli mitkään muut keinot talouden tasapainottamiseksi eivät riitä, tulisi myös selvittää mahdollisuus yhden yhteisen seurakunnan muodostamisesta.

Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee talouden tasapainottamisohjelmaa 23. toukokuuta.

Pöytäkirja löytyy verkosta täältä.

Lisätietoja,
Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi 

26.4.2017 10.21