Uutiset 

Uutislistaukseen

Seurakunnat ja Iisalmen Sanomat blogiyhteistyöhön

Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien arjesta voi lukea nyt Iisalmen Sanomien blogista ”Seurakunnan arjesta”. Tavoitteena on avata lukijoille seurakunnassa tehtävää arkista työtä, ymmärrettävällä kielellä. 
1735163_blogikuva_M.jpg


Kirjoittajat ovat seurakunnan eri alojen työntekijöitä ja seurakunnan luottamushenkilöitä, jotka kirjoittavat näkökulmia, tarinoita ja ajatuksia omasta työstään seurakunnassa. Suntio voi vaikkapa kertoa mitä ajatuksia hänelle herää, kun hän valmistelee kirkkoa kastejuhlaan tai luottamushenkilö kirjoittaa ajatuksiaan kokouksesta, jossa päätettiin kiperistä talousasioista. Blogissa pyritään avaamaan myös hieman sitä ns. hiljaista auttamistyötä, jota seurakunnissa tehdään.

Seurakunnat haluavat olla mukana keskustelemassa siellä missä ihmiset ovat ja tänä päivänä ihmiset viettävät paljon aikaa verkossa. Verkossa ja sosiaalisessa mediassa tapahtuva viestintä ei kuitenkaan korvaa muita, perinteisempiä viestintäkanavia, vaan ovat osa monikanavaisen viestinnän kehittämistä. Monikanavaisella viestinnällä tarkoitetaan viestintää, jossa viestejä lähetetään kohderyhmä kohtaisesti, useita eri kanavia hyödyntäen.

Blogi löytyy osoitteesta: http://www.iisalmensanomat.fi/category/blogit/seurakunnan_arjesta/

Lisätietoja,


Iisalmen Sanomat, verkkotuottaja Kari Angeria, 017 8351 312, kari.angeria@iisalmensanomat.fi

Ylä-Savon seurakuntayhtymä, vastaava tiedottaja Hanna Lehtonen, 044 7335 290, hanna.l.lehtonen@evl.fi

19.5.2015 11.29