Uutiset 

Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston kokoustiedote 20.9.2022

Graafinen kuva, jossa kuuden kirkon tornin ääriviivat ja puheenjohtajan nuija.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä on liittymässä Kuopion aluekeskusrekisteriin

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle liittymistä Kuopion aluekeskusrekisteriin.

Kaikki Ylä-Savon seurakuntayhtymän aluekeskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien kirkonkirjoihin liittyvät tehtävät suunnitellaan siirrettäväksi Kuopion aluekeskusrekisteriin. Asiasta tarvitaan vielä seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostojen lausunnot ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto päättää asiasta.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän aluekeskusrekisteri on hoitanut Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Nilakan, Rautavaaran, Sonkajärven, Varpaisjärven, Vieremän seurakuntien rekisteripalvelut. Niihin kuuluvat virkatodistus-, sukuselvitys- ja sukututkimustilaukset, avioliiton esteiden tutkinnat ja kirkollisten toimitusten rekisteröinnit (kaste, rippikoulu ja konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen, avioliiton kirkollinen siunaaminen sekä kirkkoon liittyminen).

Yhteinen kirkkovaltuusto on tehnyt jo aiemmin (18.2.2020) päätöksen selvittää Kuopion aluekeskusteriin liittymistä. Asian eteenpäin vieminen tuli ajankohtaiseksi, kun Palvelutoimisto – ja aluekeskusrekisterin palvelupäällikön virka jäi avoimeksi työntekijän siirtyessä toisiin tehtäviin kesän 2022 alussa. Mikäli yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntien lausunnot saatuaan liittyä Kuopion aluekeskusrekisteriin, muutokset tapahtuvat vuoden 2023 alussa.

Seurakuntayhtymän aluekeskusrekisterin nykyisestä neljästä työntekijästä kolme siirtyy mahdollisen liittymisen yhteydessä Kuopion aluekeskusrekisterin työntekijöiksi. Yksi työntekijä siirtyy palvelusihteerin tehtävistä seurakuntasihteeriksi. Päätöksien vaikutuksista seurakuntalaisten palveluihin viestitään, kun päätökset liittymisestä on tehty ja suunnitelmat palveluiden muutoksista valmistuvat.

Metsäpirtin kiinteistöt ja Mansikkaniemen itäpuolen maa-alueet ollaan myymässä Iisalmen kaupungille

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle myyntiä ostotarjouksen mukaisesti 300 000 eurolla.

Kauppa käsittäisi Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen kiinteistöt sekä Metsämökin ja maa-alueita. Maa-alueet muodostuvat Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen kaavan mukaisesta tontista n. 6 251 m², lähivirkistysalueesta n. 31 395 m², muinaismuistoalueesta n. 10 112 m², sekä pysäköintialueesta 1 176 m².

Ylä-Savon seurakuntayhtymä lähti selvittämään myyntiä kaupungille kiinteistöseminaarissa keväällä 2022 syntyneiden ehdotusten pohjalta. Asiassa on selvitetty mahdollisuutta, jossa alueen itäpuoli siirtyisi Iisalmen kaupungin omistukseen ja länsipuoli olisi edelleen vuokrattua kaupungille. Asiasta on käyty neuvotteluita kaupungin edustajien kanssa. Neuvottelujen pohjalta Iisalmen kaupunki on tehnyt ostotarjouksen.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän omistaa Mansikkaniemeltä maa-alueita kaikkiaan noin 11 hehtaaria. Tästä alueesta on ollut vuokrattuna Iisalmen kaupungille Mansikkaniemen länsipuoli, laajuudeltaan noin 6 hehtaaria. Tällä vuokra-alueella sijaitsevat mm. Mansikkaniemen kesäteatteri ja Juhani Ahon museo. Seurakuntayhtymä on myynyt kaupungille uutta Mansikkaniemen koulua varten kolme pienempää maa-aluetta alueen itäosista liitettäväksi koulun tonttiin (piha-aluetta ja liikunta-aluetta varten).

Kirkkovaltuustolle esitetään veroprosentin pitämistä ennallaan 1,65 prosentissa

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että veroprosentti pysyy ennallaan 1,65%. Kirkkohallitus on pyytänyt huomioimaan valtiovarainministeriön laskelmiin perustuvan suosituksen kirkollisveroprosentin alentamisesta soteverouudistuksen vuoksi.

Vuoden 2023 alusta voimaan tulevan soteverouudistuksessa kuntien verotuloja siirretään valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Muutoksen myötä kirkollisveron tuotto kasvaisi yhteensä noin 54 miljoonalla eurolla, jos seurakunnat eivät alenna veroprosentteja. Valtionvarainministeriön laskelmien mukaan keskimääräinen kirkollisveron alentamistarve olisi kokonaistasolla noin 0,08 prosenttiyksikköä, mutta vaihtelee seurakuntien kesken.

Laskelman perusteluissa todetaan, että seurakuntakohtainen arvio on epävarma eikä yksittäisen seurakunnan lukuja pidä tulkita yksiselitteisesti. Lisäksi todetaan, että laskelman tarkasteluperiodille osuu monta poikkeuksellista vuotta, jonka vuoksi nyt esitettyihin arvioihin tulee suhtautua poikkeuksellisen varovaisesti.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän osalta laskelman mukainen kirkollisveroprosentin alentamispaine olisi 0,10 prosenttiyksikköä. Seurakuntayhtymän tulos on ollut pääsääntöisesti alijäämäinen koko toiminta-ajan. Kirkollisvero on pysynyt vuodesta 2016 asti 1,65 prosentissa nostamiseen kohdistuneista paineista huolimatta. Taloutta on sopeutettu sen sijaan säästöin. Vuoden 2023 talousarvioraami näyttää 51 000 euron alijäämää 1% säästöistä huolimatta. Kun tiedossa on, että energiakustannukset nousevat vuonna 2023 arviolta vähintään 150 000 eurolla ja yleinen kustannustaso muutenkin huomattavasti, ei tuloveroprosentin alentamiseen ole realistista mahdollisuutta. Siksi veroprosentti on perusteltua säilyttää ennallaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää 125 000 määrärahan Vanhan hautausmaan sähkö- ja valaistustöihin

Sähkö- ja valaistustöiden toteuttaminen nähtiin järkevimpänä tehdä nyt samaan aikaan meneillään olevan kasteluverkoston uusimistyön yhteydessä. Sähkö- ja valaistusjärjestelmän uusiminen sekä sähkötarkastuksessa ilmenneiden puutteiden korjaaminen olisi ollut edessä joka tapauksessa. Hautausmaalla ei tarvitse ryhtyä kaivamaan myöhemmin uudestaan, vaan nämä kaivutyöt saadaan toteutettua samalla kertaa kastelujärjestelmän uusimisen yhteydessä. Lisäksi hautausmaan kaivun yhteydessä osa sähköjohdoista olisi ollut vaarassa vaurioitua, koska niiden sijaintia ei voida paikallistaa.

Sähkö- ja valaistustöiden kustannukset ovat 125 000, jotka muodostuvat maanrakennustöiden lisäyksestä sekä sähkötöistä. Remontin myötä alueen valaistus paranee ja hautojen sulatukseen tarvittavien sähköpisteiden määrä lisääntyy. Hautausmaan sähköjärjestelmästä saadaan nykysäädösten mukainen, turvallinen ja energiatehokas. Vanhan hautausmaan kasteluverkoston ja sähkö- ja valaistusjärjestelmän uusimisen kustannukset tulevat olemaan yhteensä n. 227 000 euroa.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntää 125 000 määrärahan Vanhan hautausmaan sähkö- ja valaistustöihin. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tilata Sähkötoimisto Murtola Oy:lta sähkötyöt ja Iisalmen Putkiasennus Oy:ltä asennuksiin liittyvät mm. kaivutyöt kiireellisenä, ennen yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä. Töistä on saatu tarjous Sähkötoimisto Murtola Oy:lta (71 112€) sekä Iisalmen Putkiasennus Oy:ltä (46 339€). Työt tehdään syys-lokakuun 2022 aikana.

Luottamushenkilövalintoja

Edesmenneen Olavi Oikarisen tilalle yhteiseen kirkkovaltuustoon nousee Lilja Kellberg. Valtuustolle esitetään, että Jaakko Jääskeläiselle valitaan uusi henkilökohtainen varajäsen yhteiseen kirkkoneuvostoon.

Henkilöstöuutisia

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti siirtää Hannu Huttusen perustettavaan ylipuutarhurin virkaan 1.11.2022 lukien, mikäli yhteinen kirkkovaltuusto päättää perustaa ylipuutarhurin viran. Hautaustoimen osalta seurakuntapuutarhuri Hannu Huttuselle esitetään kokonaisvastuuta hautaustoimesta ja virkanimikkeen muuttaminen tehdään tästä syystä. Seurakuntayhtymässä viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.

Lapinlahden seurakuntaan myönnettiin täyttölupa avoimeksi jäävälle diakonian viralle.

Yhteisen kirkkoneuvoston 20.9.2022 kokouksen pöytäkirja (domus.evl.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätietoja yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiin liittyen: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211 ja sähköposti: katariina.bergbacka@evl.fi

21.9.2022 07.15