Uutiset 

Uutislistaukseen

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Sonkajärven seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet yhteiseen kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 Sonkajärven seurakunnan seurakuntatalolla, osoite Rutakontie 20, 74300 Sonkajärvi.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä osoite: Sonkajärven seurakunnan seurakuntatalo, Rutakontie 20, 74300 Sonkajärvi.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.

Sonkajärvi 18.5.2022

Sonkajärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Seppo Kainulainen

26.8.2022 07.19