Uutiset 

Uutislistaukseen

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Sonkajärven seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 5 jäsentä seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 10 jäsentä seurakunnan seurakuntaneuvostoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuihin on ehdokas,

  1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
  2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
  4. joka ei ole vajaavaltainen
  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
  6. joka ei ole tämän seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava Sonkajärven seurakunnan seurakuntatalolle (Rutakontie 20, 74300 Sonkajärvi) 15.9.2022 kello 9 -16.00, viimeistään klo 16. Ennen 15.9.2022 toimitettavat valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat voi toimittaa ottamalla yhteyttä p. 044 0711 235 tai 044 531 3360.

 Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Ylä-Savon seurakuntayhtymän palvelutoimistosta (Ilvolankatu 14b, 74100 Iisalmi) ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Sonkajärvi 18.5.2022

Sonkajärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Seppo Kainulainen

4.8.2022 11.11