Rippikoulut

Tarkoituksena on tukea nuoren kasvua kristittynä ja ohjata kantamaan omaa vastuuta elämässään. Rippikoulu on evankelis-luterilaisen kirkon kasteopetusta. Tutustut sen kirkon uskoon, johon sinut kasteessa liitettiin. Rippikoulussa voit pohtia yhdessä muiden kanssa elämään ja uskoon liittyviä asioita sekä opetella kantamaan vastuuta itsestä ja huomioimaan toisia ihmisiä. Sonkajärven seurakunnan rippikoulut ovat pääsääntöisesti leirimuotoisia. Vuonna 2017 leirejä on kaksi. Päivärippikoulusta saat tietoa myöhemmin, kun saadaan varmistettuta tilanne Iisalmen seurakunnassa.


Rippikoulu II Leiri

KONFIRMAATIO su  6.8.17

Konfirmaatio Sonkajärven kirkossa su 6.8. klo 10. Leiriläiset paikalla klo 8.50. Yhteiskuva klo 9.20 jonka jälkeen sankarihaudoilla käynti. Siunaajat opastetaan tehtävään klo 9.30 ja laitetaan istumaan siihen järjestykseen, missä konfirmoitavat saapuvat alttarille. Konfirmaatio on ohitse n. klo 11.30.

- Konfirmoitava siunataan yksitellen. Nuoret saapuvat kastemaljan äärelle siunattavaksi keskikäytävää ja siunaajat sivukäytävää. Nuoret siirtyvät siunauksen jälkeen alttarille ja siunaajat keskikäytävää paikalleen. Siunaaminen näytetään opastuksessa klo 9.30.

Kuvassa näkyy siunaaminen.