Musiikkitapahtumat ja kuorot

Kirkkomusiikki on Jumalan ylistämistä ja ihmisten palvelemista musiikin keinoin.

Musiikkityö koostuu jumalanpalvelusten, juhlien ja tapahtumien musiikin toteuttamisesta sekä kuorotoiminnasta, konserteista ja musiikkikasvatuksesta.

Sonkajärvellä ja Sukevalla toimii yhteensä seitsemän seurakunnan kuoroa.

Molemmissa paikoissa on oma kirkko- ja lapsikuoro.Kirkkokuorot ovat aikuisten sekakuoroja ja ovat avoimia kaikille laulajille. Kuorot laulavat lähinnä jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Kuoroilla on paljon yhteistoimintaa rovastikunnan muiden kuorojen sekä kunnan ja eri yhdistysten kanssa.

Sonkajärvellä toimii lisäksi mieskuoro ja nuorisokuoro, joka laajenee tarvittaessa Tuomasmessukuoroksi.

Sukevalla on myös naisista koostuva Cantilena-lauluryhmä.