Virkatodistukset, sukuselvitykset ja sukututkimus

Ylä-Savon seurakuntayhtymän Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisteri hoitaa jäsenseurakuntiensa jäsenrekisteriä ja täältä toimistosta annetaan mm. virkatodistukset ja tehdään sukuselvityksiä ja -tutkimuksia.  Jos siis tarvitset virkatodistusta tai sukuselvitystä/tutkimusta, niin ole yhteydessä Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisteriin.

Virkatodistuksen voit tilata myös verkosta

Sukututkimuksen tekeminen itsenäisesti

Sonkajärven vanhat Rutakon Rukoushuoneen ajalta olevat kirjat  alkavat vuodesta 1854 ja niistä on mahdollista tehdä sukututkimusta mikrofilmeiltä. Sonkajärven seurakunta perustettiin vasta 1920 ja vanhemmat tiedot löytyvät Iisalmen kirkonkirjoista. Itsenäisesti on mahdollista tutkia 100 vuotta vanhempia tietoja. Ylä-Savon seurakuntayhtymän kaikkien jäsenseurakuntien (Iisalmi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Varpaisjärvi) mikrofilmit sijaitsevat Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisterissä (p. 044 7335 202), Ilvolankatu 14b, 74100 Iisalmi. Toimisto on avoinna ma-pe klo 9-15. Mikrofilmien tutkimukselle on varattu huone, joka kannattaa varata etukäteen Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisteristä puh. 044 7335 202. Mikrofilmien tutkiminen itsenäisesti on maksutonta.

Sukututkimuksen teettäminen virkatyönä

Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisteristä voi tilata sukututkimuksen myös 100 vuotta nuoremmista tiedoista. Sukututkimus tulee aina tilata kirjallisesti sukututkimustilaus-lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjallisella pyynnöllä. Virkatyönä tehty sukututkimus on aina maksullista ja tilaaja sitoutuu maksamaan pyytämänsä laajuisen tehdyn sukututkimuksen Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 10/2015 (6.5.2015) hinnaston mukaan. 

Katso virkatodistuksista, sukuselvityksistä ja sukututkimuksista perittävät maksut täältä.

Mikä on sukututkimus?

Sukututkimus eli genealogia on historian aputiede, jonka tutkimuskohteena ovat ihmisten väliset sukulaisuussuhteet ja sukujen historia. Sukututkimuksia voi  tilata tai tehdä itse yli 100 vuotta vanhoista kirkonkirjoista tai tallenteista. Seurakunnissa/seurakuntayhtymissä  sukututkimuksia tekevät kirkkoherranvirastot/keskusrekisterit. 

Mikä on sukuselvitys?

Sukuselvitys on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä. Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja kuolinpesän asioiden hoitoon. Sukuselvityksen voi pyytää sen paikkakunnan kirkkoherranvirastosta tai keskusrekisteristä, jossa asianomainen on ollut kirjoilla.

Mikä on virkatodistus?

Virkatodistus tarvitaan esim. perunkirjoitusta varten tai pankkia varten hoidettaessa kuolleen henkilön raha-asioita. Passia ja ajokorttia varten ei enää nykyisin tarvita virkatodistusta. Seurakunnat antavat jäsenistään virkatodistuksia, joista peritään Kirkkohallituksen ohjeiden mukainen maksu. Virkatodistuksen tietosisältö määräytyy todistuksen käyttötarkoituksen mukaan. Virkatodistuksen voi saada myös mistä tahansa maistraatista. Virkatodistusta tarvitaan nykyään yhä vähemmän, sillä viranomaiset saavat usein tiedot suoraan väestötietojärjestelmästä. Virkatodistus tarvitaan mm. perunkirjoituksessa, perinnönjaossa ja sukututkimuksessa.