Päätöksenteko seurakuntayhtymässä

Sonkajärven seurakunta kuuluu Ylä-Savon seurakuntayhtymään. Ylä-Savon seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka 41 paikkaa on jaettu jäsenseurakunnille niiden koon mukaan. Asiat yhteiselle kirkkovaltuustolle valmistelee yhteinen kirkkoneuvosto (9 jäsentä + pj ja varapj) ja asiat yhteiselle kirkkoneuvostolle valmistelee seurakuntayhtymän hallintojohtaja. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii joku jäsenseurakuntien kirkkoherroista, jonka tuomiokapituli määrää kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

Sonkajärven seurakunnassa päätösvaltaa käyttää seurakuntaneuvosto. Kirkkoherra johtaa seurakuntaa yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa ja valmistelee asiat seurakuntaneuvostolle.

Sekä yhteinen kirkkovaltuusto että seurakuntaneuvostot valitaan seurakuntavaaleilla neljän vuoden välein. Seuraavan kerran vaalit järjestetään vuonna 2022. Yhteisen kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet vuonna 2019-2022

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet vuonna 2019-2022

Katso myös päätöksenteko Ylä-Savon seurakuntayhtymässä