Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran vaalit 2015

Kuopion hiippakunnan tuomikapituli päätti helmikuussa 2015, Sonkajärven seurakuntaneuvoston pyynnöstä, että seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto. Määräaikaan mennessä virkaa hakivat Sonkajärven vt. kirkkoherrana toimiva Helena Nykänen (syntynyt vuonna 1953) sekä Järvi-Kuopion seurakunnan kappalainen Mikko Huhtala (syntynyt vuonna 1966).

Seurakuntaneuvosto valitsi su 20.9.2015 uudeksi kirkkoherraksi pastori Helena Nykäsen . Lue tiedote täältä >>


Ehdokkaat antoivat vaalinäytteet toimittamalla päiväjumalanpalveluksen tasa-arvoisina sunnuntaina aakkosjärjestyksen mukaan. Mikko Huhtalan vaalinäyte kuultiin su 13.9.2015 klo 10.00 ja Helena Nykäsen su 20.9.2015 klo 10.00 Sonkajärven kirkossa. Tervetuloa!


Lisätietoja antavat,

lääninrovasti Arto Penttinen, 040 0914 006, arto.penttinen@evl.fi

pastori Helena Nykänen, 044 0711 235, helena.nykanen@evl.fi
pastori Mikko Huhtala, 040 4888 625, mikko.huhtala@evl.fi

Esittelyt hakijoista


Mikko Johannes Huhtala on syntynyt 19.9.1966 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Turun lyseon lukiosta 1986. Hän on suorittanut teologian maisterin tutkinnon 16.12.1996 Helsingin yliopistossa ja vihitty papiksi 13.1.1997 Oulussa. Huhtala on suorittanut pastoraalitutkinnon Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa 18.12.2002 arvosanalla cum laude approbatur (16,00/20) ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon (Kirjo 1) Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa 7.10.2004 arvosanalla hyvä (2/3).
 
Mikko Huhtala on saanut suomenkielisen koulusivistyksen (Turun lyseon lukio) ja kirjoittanut teologian maisterin tutkinnon kypsyysnäytteen suomen kielellä. Tutkintoon sisältyvät seuraavat kielikokeet: ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä englannin kielen tekstin ymmärtäminen ja suullinen taito.
 
Huhtala on samanaikaisesti hakijana sekä välillisellä vaalilla valittavaan Liperin seurakunnan kirkkoherran virkaan että välillisellä vaalilla valittavaan Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran virkaan, joten hän kirkkojärjestyksen 6 luvun 15 §:n 3) kohdan nojalla on kelpoinen molempiin hakemiinsa kirkkoherran virkoihin.
 
Mikko Huhtala täyttää Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran viran kelpoisuusehdot.


Anna Helena Nykänen on syntynyt 26.4.1953 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Kuopion aikuislukiosta 2002. Hän on suorittanut teologian maisterin tutkinnon 24.3.2009 Joensuun yliopistossa ja vihitty papiksi Kuopiossa 30.5.2010. Hän on suorittanut pastoraalitutkinnon Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa 26.9.2013 arvosanalla hyvä (16,50/20) ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon (Kirjo 1) Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa 11.12.2014 arvosanalla tyydyttävä (2-/3).
 
Helena Nykänen on saanut suomenkielisen koulusivistyksen (Kuopion aikuislukio) ja kirjoittanut teologian maisterin tutkinnon kypsyysnäytteen suomen kielellä. Tutkinnon suorittanut on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n mukaisen kielitaidon teologian kandidaatin tutkinnossa 25.11.2008. Kielikoe osoittaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003) 6 §:n 1 momentin nojalla kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kielen taitoa.
 
Helena Nykänen täyttää Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran viran kelpoisuusehdot.


Valmistelun perusteella voidaan kirkkojärjestyksen 6 luvun 15 §:n 1 momentin nojalla todeta, että molemmat hakijat, pastori Mikko Johannes Huhtala ja pastori Anna Helena Nykänen täyttävät hakemansa Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran viran kelpoisuusehdot kirkkolain 6 luvun 13 §:n 2 momentin, kirkkolain 6 luvun 16 §:n 4 momentin, kirkkojärjestyksen 6 luvun 3 §:n 1 momentin, kirkkojärjestyksen 6 luvun 4 §:n 1 momentin, kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 §:n ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 10 §:n mukaisesti ja ovat kirkkojärjestyksen 6 luvun 15 §:n 2 momentin nojalla kelpoisia Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran virkaan.


Hakijoiden papinvirasta saama kokemus

Mikko Huhtala

 • Kiimingin seurakunnan 48 % kappalainen 1997, 7 kk 4 pv
 • Kiimingin seurakunnan 48 % seurakuntapastori 1997, 25 pv           
 • Helsingin seurakuntayhtymän vs. korkeakoulupastori 1997–1998, 7 kk
 • Helsingin seurakuntayhtymän kasvatuksen tehtäväalueen papin viran väliaikainen hoitaja 1998, 4 kk
 • Helsingin seurakuntayhtymän erityisdiakonian pappi 1998, 1 kk
 • Helsingin seurakuntayhtymän kasvatuksen alueen pappi 1998–1999, 1 v
 • Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastori 1999–2002, 3 v 2kk
 • Helsingin seurakuntayhtymän kasvatuksen tehtäväalueen papin viran väliaikainen hoitaja 2002–2003, 4 kk
 • Juankosken seurakunnan I seurakuntapastori (Muuruveden kirkkopiirin aluepappi) 2003–2010, 7 v 6 kk
 • Määrätty viransijaisena hoitamaan Juankosken seurakunnan kirkkoherran virkaa 2004, 25 pv
 • Järvi-Kuopion seurakunnan I seurakuntapastori 2011, 10 kk
 • Järvi-Kuopion seurakunnan II kappalainen 2011–2013, 1 v 9 kk
 • Järvi-kuopion seurakunnan I kappalainen 2013-, 1 v 7 kk 29 pv


Mikko Huhtalalla on Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran viran hakuajan päättyessä 30.3.2015 päätoimista palvelua papin virassa tai muussa kirkkojärjestyksen tarkoittamassa virassa tai tehtävässä yhteensä 17 vuotta 2 kuukautta ja 29 päivää sekä tämän lisäksi osa-aikaista (48 %) palvelua 7 kuukautta ja 29 päivää eli yhteensä 17 vuotta 10 kuukautta ja 28 päivää. Kirkkoherran virkaa hän on hoitanut tästä ajasta viransijaisena 25 päivää.

Helena Nykänen

 • Iisalmen seurakunnan papiston vuosilomien viransijainen, 3 kk 1 pv
 • Ylä-Savon seurakuntayhtymän rekisteripäällikkö, 3 v 9 kk 2 pv
 • Sonkajärven seurakunnan avoimen kirkkoherran viran hoitaja, 30 pv


Helena Nykäsellä on Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran viran hakuajan päättyessä 30.3.2015 päätoimista palvelua papin virassa tai muussa kirkkojärjestyksen tarkoittamassa virassa tai tehtävässä yhteensä 4 vuotta 1 kuukausi ja 3 päivää. Kirkkoherran virkaa hän on hoitanut tästä ajasta avoimen viran hoitajana 30 päivää.


Hakijoiden muu koulutus ja muut hyväksi luettavat ansiot

 

Mikko Johannes Huhtala on suorittanut Aluetyön johtaminen, Kirjo II C-kurssin (20 op) Kirkon koulutuskeskuksessa 2010 sekä seurakuntatyön työnohjaajakoulutuksen (60 op) Kirkon koulutuskeskuksessa 2014. Hänellä on oppilaitostyön erityisopintoja vuosilta 1997–1999 ja ylemmästä pastoraalitutkinnosta suoritettuna yksi kurssi 2014. Mikko Huhtala on toiminut järjestösihteerinä tiedeliitossa 1990, freelancer kustannustoimittajana Gaudeamus Oy:ssä 1990–1991, kokoaikaisena koulutuspoliittisena sihteerinä Suomen ylioppilaskuntien liitossa 1992–1995. Luottamustehtävissä hän on toiminut HYY:n hallituksessa 1990, opiskelijoiden edustajana Helsingin Yliopiston hallituksessa 1991–1992, opetusministeriön korkeakouluneuvoston jäsenenä 1993–1994, Tiedeliiton hallituksen jäsenenä 1994–1995 ja varapuheenjohtajana 1996, työsuojeluvaltuutettuna 2010–2013, varatyösuojeluvaltuutettuna 2014 lähtien, AKI -liittojen ja pappisliiton valtuustossa varsinaisena edustajana 2014 alkaen sekä verkkotyön kouluttajana Kuopion hiippakunnassa. Sotilasarvoltaan Huhtala on jääkäri (1984).

Anna Helena Nykänen on suorittanut merkonomin tutkinnon Kuopion kauppaoppilaitoksessa 1975, Osuuspankkivirkailijan tutkinnon 1977, OP – johtokunnan jäsen – tutkinnon 2001 ja 70 op:n mittaiset opinnot 210 op:stä DIAK Pieksämäen yksikössä 2004–2006. Helena Nykänen on toiminut harjoittelijana Kuopion ympäristön Säästöpankissa 1971–1972, erilaisissa tehtävissä Kuopion ympäristön Säästöpankissa 1973, lomittajana Kuopion Osuuspankissa 1974, erilaisissa tehtävissä Kuopion Osuuspankissa 1975–1978, asiakaskirjanpidossa Kuopion OP -Kiinteistökeskus Oy:ssä 1978–1982, Pohjois-Savon Osuuspankkiliitto ry:n sihteerin avustajana osana omaa työtä 1978–1981, oikeusaputoimiston toimistovirkailijana Varpaisjärven kunnassa 1982–1984 ja talouspäällikkönä Varpaisjärven seurakunnassa 1984–2010 (viimeinen on asianomaiselta saatu tieto, joka puuttuu nimikirjasta). Helena Nykänen on toiminut Varpaisjärven Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä 1992–1998 ja Varpaisjärven Osuuspankin hallituksen jäsenenä 1999 alkaen.